VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV

Veľkomederské združenie turizmu - VZT

*Predseda VZT - Győry Karol, od roku 2012
penziongyory@penziongyory.sk
*Predseda VZT - Ing. Vargová Marta od 2009 do 2012
*Zakladajúci predseda - Ing. František Varga do 2009
*Zakladajúci členovia:
Ing.Marta Vargová Hotel -Thermal Varga***
ing.František Varga
- Hotel Elenka***
Győry Karol - Penzión Győry
Ing.Štefan Meliško - SPA & Wellness Hotel Orchidea***
Ivan Hochel - Hotel Royal Diamond***

Prehľad o počte ubytovateľov vo Veľkom Mederi

- počet ubytovateľov registrovaných Mestským úradom Veľký Meder ......... 340 osôb
- z toho počet prihlásených lôžok cca ............................................................ 4.000 ks
- z toho počet členov Veľkomederského združenia turizmu ............................ 38 osôb
- z toho počet lôžok - členovia VZT ..................................................................... 843 ks
stav k 31.12.2012 

Veľkomederské združenie turizmu (VZT) - STANOVY - Poslanie združenia z 27.06.2012

1.       Poslaním Združenia je najmä:
a)       Aktívne zastupovať oprávnené záujmy podnikateľov i nepodnikateľov, ktorí   poskytujú služby súvisiace s cestovným ruchom vo Veľkom Mederi a okolí;
b)       Koordinovať činnosť členov Združenia s cieľom kategorizácie ubytovacích   zariadení a zamerať sa na kvalitu poskytovaných služieb;
c)       Spolupracovať s Mestom Veľký Meder a spoločnosťou prevádzkujúcou termálne kúpalisko, spoločne riešiť návrhy na zlepšenie a rozvoj mesta Veľký Meder, s cieľom rozvoja služieb a zlepšenia kvality so zameraním na cestovný ruch;
d)       Spolupracovať s Mestom Veľký Meder a spoločnosťou prevádzkujúcou termálne kúpalisko pri propagácii služieb cestovného ruchu a s tým súvisiacich služieb vo Veľkom Mederi a okolí;
e)       Zabezpečiť účasť na výstavách a iných podujatiach propagačného charakteru;
f)        Zabezpečiť marketingové aktivity a ich koordináciu pre rozvoj cestovného ruchu vo Veľkom Mederi;
g)       Vytvárať a realizovať tradičné kultúrne a športové podujatia v spolupráci s Mestom Veľký Meder a spoločnosťou prevádzkujúcou termálne kúpalisko;
h)       Organizovať semináre a školenia zamerané na nové poznatky pre rozvoj turistiky, /agroturistika,kúpeľníctvo, vidiecka turistika, rozvoj vidieka... /;
i)         Zabezpečiť a prevádzkovať internetovú stránku Združenia;
j)         Investovať získané prostriedky podľa plánu hospodárenia Združenia;
k)       Spolupracovať s inými združeniami, inštitúciami a podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu doma i v zahraničí;
l)         Zastupovať a ochraňovať spoločné záujmy svojich členov doma i v zahraničí;
m)      Presadzovať zásady čestnej hospodárskej súťaže a brániť nekalej súťaži.  

Prehľad o realizovaných nápadoch VZT od roku 2008
číslonápadvznik nápadudátum zrealizovaniaregistrátornápad podporil
1Vstupenky - čierne hodinky na podporu zvýšenia výberu daní za ubytovanie.20082009VZTTermál s.r.o.
2Ďaň za ubytovanie v dnešnej podobe.200801.01.2009VZTMesto Veľký Meder
3Turistický vláčik, bol uvedený do prevádzky pred letnou turistickou sezónou v roku 2012.20092012VZTMesto Veľký Meder a Termál s.r.o.
4Vytvorenie koncepcie rozvoja cestovného ruchu vo Veľkom Mederi "35 bodov pre nového primátora"201011/2010VZTx
5Ubytovací portál pre členov VZT, www.ubytovanievovelkommederi.sk20102010VZTx
6Založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu.20112012VZTMesto Veľký Meder
7Mestský ubytovací portál pre registrovaných ubytovateľov, www.ubytovanie-velky-meder.sk20112011VZTx
8Rekonštrukcia stránky www.basentermalny.pl , doména slúži na získanie poľských návštevníkov.20122012VZTTermál s.r.o.
9Vytvorenie webstránky www.velkymedertermalnikoupaliste.cz , stránka slúži na získanie českých zákazníkov.20122013VZTTermál s.r.o.
10AQUAKARNEVAL - 2013 1.ročník www.aquakarneval.sk, Realizovaný v termíne: 01.03. - 03.03.201320122013VZTMesto Veľký Meder a Termál s.r.o.