VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV

Pravidlá prihlasovania zrealizovaných nápadov

Aký zrealizovaný nápad je možné registrovať?

Na tomto portáli je možné zaregistrovať každý zrealizovaný nápad, ktorý súvisí s cestovným ruchom, jeho rozvojom, na ploche ktorú pokrýva Oblastná organizácia cestovného ruchu, čo je vlastne územie Žitného Ostrova. Tento register zrealizovaných nápadov bol ale vytvorený hlavne pre zrealizované nápady spojené s cestovným ruchom vo Veľkom Mederi.
Tu očakávame zahájenie súťaživosti hlavne medzi občanmi, podnikateľmi, mestskými inštitúciami, čo sa zdá v poslednom čase, že prejavy súťaživosti nápadov akoby sa vytratily z územia mesta a každý čaká len to, čo urobí ten druhý - "teda nerobí sa nič".

Kto môže zrealizovaný nápad prihlásiť?

Zrealizovaný nápad môže do registra nápadov prihlásiť každý, kto nápad zrealizuje, to je: občan, fyzické osoby, právnické osoby, neziskové organizácie, združenia, obce, Mestá, atď.

Čo sa považuje za zrealizovaný nápad pre potreby tohto registra?

Príklad:
Z horeuvedených dôvodov mali dvaja podnikatelia pocit, že je potrebné vytvoriť register zrealizovaných nápadov. Ako k tomu prišli? Vytvorili projekt, čo znamená štruktúry tohto portálu. Realizácia nápadu spočívala v tom, že realizátori zakúpili túto doménu: www.velkymederregisternápadov.sk, na ktorú nainštalovali projekt. Výsledok máte pred sebou.