VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV

Voľby 2014 - Veľký Meder

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta.

Zdroj: http://www.velkymeder.sk/sk/uradna-tabula-3-sk

Dňa 26.09.2014 predseda volebnej komisie vo Veľkom Mederi vyhlásil podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, že pre voľby primátora mesta, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014, boli zaregistrovaní títo kanditáti:

Zaregistrovaní kanditáti
MenoVek a povolanieAdresaPolitická príslušnosť
1.Ildikó Dobis, Ing., 39 r., ekonómka, Lastovičková 20,nezávislá kandidátka
2.Ildikó Laposová, Mgr., 48 r., ekonómka,Fučíkova 36,nezávislá kandidátka
3.Samuel Lojkovič, JUDr.,60 r., právnik,Tichá 61,nezávislý kandidát
4.Alexander Néveri, Ing.,52 r., primátor,Orechová 14,SMK-MKP
5.Norbert Rudický, Mgr.,40 r., právnik,J. Gagarina 37,SMER-SD

Časový priebeh verejných aktivít jednotlivých kandidátov

Zdroj údajov: http://www.velkymeder.sk/sk/mestske-zastupitelstvo-3-sk/uznesenia-sk

Keďže oficiálna web stránka mesta Veľký Meder www.velkymeder.sk obsahuje uznesenia a zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v elektronickej forme len od roku 2007, je dosť ťažké dopátrať sa informácií o verejných aktivitách jednotlivých kandidátov na funkciu PRIMÁTOR MESTA VEĽKÝ MEDER - voľby do samospráv 2014. Prosím jednotlivých kandidátov na funkciu primátora o zaslanie doplňujúcich údajov, pokiaľ by si to želali.

Ildikó Dóbis, Ing.,
ObdobieFunkcia
2006 - 2010poslanec MsZ
2007 - 2011Konateľ Termál s.r.o
01.08.2011Odvolaná z funkcie konateľ Termál s.r.o.
2007 - 2010Predseda komisie finančnej a rozpočtovej
2010 - 2014poslanc MsZ
2011 - 2014Predseda komisie cestovného ruchu
Ildikó Laposová, Mgr.,
ObdobieFunkcia
2007 - 2010komisia finančná a rozpočtová - člen
2007 - 2010komisia na ochranu verejného záujmu - člen
2007 - 2010člen Dozornej rady Termál s.r.o.
Samuel Lojkovič, JUDr.,
ObdobieFunkcia
1990 - 1994Primátor Mesta Veľký Meder
1994 - 1998Primátor Mesta Veľký Meder
1998 - 2002Primátor Mesta Veľký Meder
2002 - 2006Primátor Mesta Veľký Meder
2006 - do 02/2007Primátor Mesta Veľký Meder
02/2007 - 10/2007Ing. Néveri - štatutárny zástupca mesta Veľký Meder
10/2007Predčasné voľby
10/2007 - 2010Ing. Rudický - primátor Mesta Veľký Meder
Alexander Néveri, Ing.,
ObdobieFunkcia
2006 -2010Poslanec MsZ
02/2007 - 10/2007Ing. Néveri - štatutárny zástupca mesta Veľký Meder
2010 - 2014Primátor Mesta Veľký Meder
Norbert Rudický, Mgr.,
ObdobieFunkcia
2014OÚ D.Streda Vedúci Odboru Odbor starostlivosti o životné prostredie