VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV

Voľby 2014 - Veľký Meder

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ mesta.

Zdroj: http://www.velkymeder.sk/sk/uradna-tabula-3-sk

Dňa 26.09.2014 predseda volebnej komisie vo Veľkom Mederi vyhlásil podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, že pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014, boli zaregistrovaní títo kanditáti:

Zaregistrovaní kandináti na funkciu MsZ 1. volebný obvod
MenoVek a povolanieAdresaPolitická príslušnosť
1.Hedviga Baloghová, PhDr., 50 r., prekladateľka,Mostová 3,SMK-MKP
2.Milan Bányi, JUDr.,31 r., právnik,Táborská 42,nezávislý kandidát
3.Atiila Baráth, Mgr.,50 r., samostatný radca,Stará 74,MOST-HÍD
4.Ivan Bobkovič, 45 r., živnostník,Kurtaserská 103B,nezávislý kandidát
5.Štefan Csémi, Ing.,37. r., vedúci projektov,Ružová 4,nezávislý kandidát
6.Daniel Csepi,52 r., podnikateľ,Malá 2,nezávislý kandidát
7.František Csóka,31 r., obchodný manager,Ružová 9,SMK-MKP
8.lldikó Dobis, Ing.,39 r., ekonómka,Lastovičková 20,nezávislá kandidátka
9.Ladislav Dobis,75 r., dôchodca,Kúpeľná 14,nezávislý kandidát
10.Martin Elšík, Mgr., 38 r., vychovávateľ,J. Gagarina 41,nezávislý kandidát
11.Kristian Fitos, Ing.,34 r., informatik,sídl. M. Corvina 37,MOST-HÍD
12.Tomáš Földes, PaedDr., Ing.,39 r., podnikateľ,Lastovičková 6,nezávislý kandidát
13.Richard Forró,46 r., konateľ,Partizánska 36,SMK-MKP
14.Viliam Görföl,53 r., živnostník, Komárňanská 110,nezávislý kandidát
15.Karol Győry, 52 r., súkromný podnikateľ,sídl. M. Corvina 34,nezávislý kandidát
16.Alexander Hír,59 r., údržbár,Mostová 5,SMK-MKP
17.Alexander Juríček, 58 r., zástupca riaditeľa SOŠ,Kvetná 1,nezávislý kandidát
18.Zalán Kórósi, Mgr.,45 r., operatívny manažér,Petőfiho 69,nezávislý kandidát
19.Kristián Lajtos, Ing.,34 r., manager,nám. Hrdinov 13a,SMK-MKP
20.lIdikó Laposová, Mgr.,48r., ekonómka,Fučíkova 36,nezávislá kandidátka
21.Tomáš Méri,36 r., živnostník,sídl. M. Corvina 35,MOST-HÍD
22.Dénes Mikóczy,56 r., chemik,Nová 16,nezávislý kandidát
23.Róbert Nagy,58 r., skladník,Priemyslová 4,MOST-HÍD
24.Alexander Néveri, Ing.,52 r., primátor,Orechová 14,SMK-MKP
25.Peter Orsovics, MVDr.,34 r., veterinárny lekár,Záhradnícka 34,SMK-MKP
26.Karol Petróczi,55 r., vodičKomárňanská 100,MOST-HÍD
27.Ivan Polgár,36 r., sprostredkovateľ poistenia,Mostová 1,MOST-HÍD
28.Koloman Pongrácz, Ing.,36 r., prednosta,Komárňanská 32,SMK-MKP
29.Attila Puskás, Mgr.,36 r., odborný referent,sídl. M. Corvina 17,SMK-MKP
30.Július Rácz, Ing.,60 r., vedúci odb. referent,sídl. M. Corvina 33,SDKÚ-DS
31.Richard Rásó,26 r., montér klimatizačných zariad.,Komárňanská 108,nezávislý kandidát
32.Norbert Rudický, Mgr.,40 r., právnik,J. Gagarina 37,SMER-SD
33.Marian Soóky, PaedDr.,36 r., pedagóg,Petőfiho 74,SMK-MKP
34.Vendel Szabó, Bc., 54 r., podnikateľ,sídl. M. Corvina 54,SMK-MKP
35.Angelika Szigetiová,43 r., pokladníčka,Kurtaserská 129,MOST-HÍD
36.Jozef Sziszák,40 r., súkromný podnikateľ,Krátka 3,MOST-HÍD
37.Marián Šiška,37 r., logistik,Orgovánová 3,nezávislý kandidát
38.Andrej Takács, MVDr.,58 r., veterinár,Lesná 55,nezávislý kandidát
39.Pavel Tarcsi,42 r., sukromný podniakteľ,Tichá 63,nezávislý kandidát
40.Juraj Vajai, Ing.,39 r., dopr. inžinier,Lesná 92,nezávislý kandidát
41.Fridrich Varga,78 r., dôchodca,Petőfiho 57,SMK-MKP
42.Martin Varga, Ing.,28 r., manažér cestovného ruchu,Nová 15,nezávislý kandidát
43.Veronika Varga, Mgr.,39 r., managerŽeliarska 14,nezávislá kandidátka
44.Marta Vargová, Ing.,48 r., súkromná podnikateľka,Nová 15,nezávislá kandidátka
45.Alžbeta Vrezgová, MUDr.,52 r., lekár,Lipová 25,nezávislá kandidátka
46.Rudolf Wagner,46 r., cukrár,Mostová 40,SDKÚ-DS
Zaregistrovaní kandináti na funkciu MsZ 2. volebný obvod
MenoVek a povolanieAdresaPolitická príslušnosť
1.Dezider Bartalos, MVDR.,63 r., zverolekár,Konopná 4,nezávislý kandidát
2.Csaba Kušnír,41 r., živnostník, Konvalinková 10,MOST-HÍD
3.Róbert Varga44 r., pracovník,Hrušková 1,nezávislý kandidát

Fakty ku kandidátke:

- Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi má 13 členov
- Zaregistrovaných kandidátov v obidvoch obvodoch je 49, to je 3,76 kandidáta na jedno poslanecké miesto.
- Najmladší zaregistrovaný kandidát má 28 rokov a najstarší 78 rokov.
- počet nezávislých kandidátov je 25
- počet kandidátov nominovaných SMK - MKP je 12
- počet kandidátov nominovaných MOST - HÍD je 9
- počet kandidátov nominovaných SDKÚ - DS je 2
- počet kandidátov nominovaných SMER - SD je 1
- počet kandidujúcich žien je 7
- počet kandidujúcich mužov je 42