ÜDVÖZÖLJÜK ÖNT A MEGVALÓSÍTOTT ÖTLETEK NYILVÁNTARTÁSÁBAN

Nagymegyer város polgármestere - Ing. Néveri Alexander

Funkcióban 2010 decemberétől

primator@velkymeder.sk

A polgármester szerepe az ötletek megvalósításában.

Általánosságban véve:
Egy polgármesternek városi viszonylatban nagyon fontos szerepe van az ötletek megvalósításában. A polgármester fogadja a már feldolgozott ötleteket. Ezután előzetesen áttanulmányozza őket a képviselő testület tagjaival. Végül a képveselői testület tagjaival együtt vagy napirendre tűzik, vagy elvetik annak megvalósítását. Jóváhagyás esetén teljes egészében megvalósítják az ötletet.

A polgármesternek joga van ahhoz, hogy a képviselői testületi üléseken önállóan is terjesszen elő jóváhagyásra, megvalósításra váró ötleteket.

Polgármester, Ing. Néveri Alexander ötleteinek nyilvántartása
SorszámÖtletAz ötlet születéseMegvalósítás dátumaKi regisztráltaAz ötletet támogatta
1
2
3

"Tervezett intézkedések és célkitűzásek az idegenforgalom fejlődésének és javításának érdekében Nagymegyeren 2011.01.01.“
Felvázolva 35 pontban.

Töltse le a teljes dokumentumot: Tervezett intézkedések és célkitűzásek az idegenforgalom fejlődésének és javításának érdekében Nagymegyeren 2011.01.01.
Felvázolva 35 pontban.

Hosszabb idő alatt megoldható elképzelések

SorszámÖtletAz ötlet születéseMegvalósítás dátumaMegvalósítatlan
1Zabojovať o štatút „kúpeľné mestečko“ x
2Zabojovať o štatút „Liečivá, vysoko termálna, nízko mineralizovaná voda“x
3V ďalšej etape rozvoja TK po po splnení bodu 1. a 2. vybudovať na blízkom území TK Balneo Traktx
4Stanoviť podrobné, krátkodobé i dlhodobé ciele rozvoja TK- na následných 10 rokovx
5Stanoviť projekt na využitie 1, 2 ha pozemku č. p. 4198/1x
6Identifikácia, legalizácia a následné platenie daní z nehnuteľností pracujúcich na území mesta v CR - čierne stavby - u jednotlivých občanov v rámci ich súkromného majetku (vyhlásiť GENERÁLNY PARDÓN)x
7Využitie obnoviteľných zdrojov energie na území mesta VM v prospech CR na 100% a do poslednej kalórie. x
8Podporiť na území mesta výstavbu reštauračných, kultúrnych, športových činností /cyklotrasy a pod./x
9Ubytovacích kapacít na území mesta máme dosť- tie nové obmedziť – nech podnikatelia idú do iných služieb, ktoré na území mesta chýbajú /bod 8./x
10P. Boros Štefan je vlastníkom všetkých ciest, ktorým dal jedno parcelné číslo 4206/1. Jedná sa o cesty v areáli ubytovacích zariadení priamo pred areálom TK . V tomto ubytovacom areáli je už sústredené značné množstvo majetku, a nie je tam vyriešené osvetlenie, údržba ciest. Mesto si hádže tento horúci zemiak s p. Borosom Štefanom už x rokov. Osvetlenie tam nie je preto, lebo cesty patria p. Borosovi. Jedná sa o tesnú blízkosť areálu TK, kde návštevníci hlavne v zimnom období chodia z TK do ubytovacích zariadení po úplnej tme /príloha č. 2/. x
11Turisticky zatraktívniť cesty Kurtaserská, Čičovská a Poľovnícka /zlepšiť kvalitu ciest, chodníkov, zelené porasty/. Inšpiráciu hľadať napr. vo Veľkých Dvorníkoch /Zabudovať do koncepcie rozvoja CR v meste/x
12Zatraktívniť Promenádnu ulicu – možnosť celoročného využitia /napr. ľahkým prekrytím/ x
13Vytvárať tradičnú atrakciu v meste, ako napr. archeologický skanzen, ukázať históriu mesta a regiónux

Rövid idő alatt megoldható elképzelések

SorszámÖtletAz ötlet születéseMegvalósítás dátumaMegvalósítatlan
1Podhájska je vážna konkurencia Veľkému Mederu. Ing. Barcai, riaditeľ TK Podhájska svojou 12 ročnou každodennou systematickou prácou v areáli TK Podhájska má výsledky . Doporučujeme návštevu TK Podhájskax
2Doporučujeme zmeniť systém riadenia TK. Zjednodušiť ho na zodpovednú osobu - riaditeľa, nájsť ju a finančne podľa zásluh motivovať. Dozorná rada TK aj z podnikateľov v CR. Systém riadenia TK naštudovať v Maďarsku, a v Podhájskej a pod., stanoviť ho vo Veľkom Mederi.x
3Vo VM na území mesta nevidno pôsobenie peňazí získaných za 35 rokov z cestovného ruchu - ulice, chodníky, osvetlenie, parky a pod. – kam išli tie peniaze? Mestečko pôsobí príliš jednoducho. Motivácia obyvateľov, napr. vyhlásenie súťaže o najkrajšiu ulicu alebo o rekonštrukciu domu, záhrady....x
4Peniaze získané z CR /daň za ubytovanie, nehnuteľností jej častí pracujúce v prospech CR a pod. / vrátiť do CR a nie za ne budovať na opačnom konci mesta kanalizáciu, vodovod, osvetlenie a podobne. Stanoviť lokality a ich priority, úroveň, ktorých je potrebné pozdvihnúť (Zákon 91/2010 Z.z. o CR)x
5Ukážkovo na Slovensku zapojiť Rómov žijúcich na území mesta do aktívneho života v meste. Fungovalo to aj v socializme. Zainteresovať ich na čistote - zametanie ulíc a pod. x
6Zainteresovať mestskú políciu internými zákonmi mesta na kontrole ubytovacích zariadení. Týmto vyvinúť postupný tlak na ubytovateľov, aby legalizovali podstatnú časť príjmov z ubytovania. Vyplýva to zo zákona o príjmoch, len treba stanoviť kontrolné mechanizmy mestom. Ubytovatelia to budú rešpektovať. Zákon 91/2010 Z.z. o CR je motiváciou – čím vyšší výber poplatkov za prenocovanie, tým vyššia dotácia z príslušného ministerstva.x
7Progresívniť dane z nehnuteľností v tesnej blízkosti TK pre majiteľov pozemkov, na ktorých nič nerobia, lebo sa im nechce, alebo len tak čakajú, pokiaľ pozemky zdražia, aby ich potom mohli predať . Príkladom je p. Kulcsár z Dunajskej Stredy, vlastník 1,3 ha pozemku pri vstupnej rampe na parkovisko TK. Progresivita dane z nehnuteľnosti /pozemok - orná pôda /by mala byť stanovená až na hranicu, za jej majiteľ ju bud´ predá následnému investorovi, alebo začne na nej investovať s tým, že výnosy z činnosti budú väčšie na danom pozemku, ako platenie dane z nehnuteľnosti – aj potom bude platiť dane z budov pozemkov, ale tie nastaviť tak, že sú inšpirujúce investovať. Riešiť od 1.1.2011 pred vydaním výmerov na aktuálny rok.x
8Daňami z nehnuteľností donútiť súčasného majiteľa rozostavaného hotela na parc. č. 4195/2, aby ho dostaval, alebo zbúral – strašný moment pre návštevníka TK.x
9Stanoviť pracovnú náplň odd. cestovnému ruchu.x
10Sfunkčniť komisiu pre rozvoj CR /bod 3 Vášho letáku/ stanoviť jej právomoci a zodpovednosti samostatným štatútom. Zloženie komisie.x
11Stanoviť zoznam ekonomických ukazovateľov z činnosti CR a tie do 25. následného mesiaca zverejniť - návšteva TK - všetky ekonomické ukazovatele TK /majetok mesta/ - príjmy daní z ubytovania - príjmy z prenájmu TK pre mesto – ked´ neplatí TK, vymeniť vedenie.x
12Navrhnúť systém bezpečnosti v meste, aby sa návštevník cítil vo VM bezpečne.x
13Vylepšenie separovania, triedenia komunálneho odpadu, vyňatie PET odpadu, podstatná časť objemu komunálneho odpadu, hlavne v lete v rámci mesta. Svojim objemom PET odpad zvyšuje objem komunálneho odpadu a tým aj jeho cenu, ktorú musí zaplatiť občan.2011x
14Stanoviť jednotný spôsob propagácie CR na území mesta - zainteresovať podnikateľov - využiť vplyv združenia ubytovateľov a podnikateľov na všetkých podporiť ho /ten vplyv/, čo sa doteraz nepodarilo.
15Získať späť poľského a mladého českého turistu. Mladý český turista nevie nič o VM - zainteresovať podnikateľov na území mesta.x
16Informačná kancelária – pri Bille.x
17Dostavať, skolaudovať, a otvoriť novú časť TK v zmysle projektov, rozpočtov a termínov, ktoré mohutný aparát okolo tejto stavby zabezpečoval. Toto je Vaša obrovská osobná zodpovednosť voči obyvateľom VM - ktorí toto od Vás očakávajú. 03/2011x
18Zlepšiť kvalitu komunikácie pracovníkov TK s návštevníkmi, konzultácia s ubytovateľmi o požiadavkách hostí. Ubytovatelia majú informácie - prístup k návštevníkom. Nezvládnuté predlžené víkendy, slabé kultúrne leto a pod.x
19Je potrebné riešiť internými predpismi mesta majiteľov ubytovacích zariadení v areáli pred TK , aby sa prihlásili ako tvorcovia komunálneho odpadu aspoň na 6 mesiacov počas letnej sezóny, pretože v tých domoch bývajú celé leto, tvoria odpad, zanášajú ním nádoby na separovaný odpad, a ked´ ich zaplnia, kladú tento odpad mimo tieto nádoby no a to vyzerá hrozne. Táto situácia bola v r. 2010.x
20Vybudovať chodník na Čičovskej ceste až po Slnečnú. Nevedie tam žiadna pešia komunikácia. Chodci sú nútení používať frekventovanú vozovku štátnej cesty. Jedná sa vlastne o pripojenie rozvíjajúcej sa časti VM pracujúcej v CR . x
21Využiť a zlepšiť existujúce možnosti športového štadiónu - squash - rodiny s deťmi a mládež - tenisové kurty, tenisová hala - a prepojiť TK so športovým areálom cez lesopark chodníkom - využiť prostriedky získané z predaja pozemku pod TESCO, vypracovať projekty.x
22Riešiť otázku prepravy hostí a domácich po meste - vláčik06/2012x