Csallóközi kerékpárutak

A projekt költségvetése:
Szlovákiai szakaszok: 1.834.447 €
Magyarországi szakasz: 141.812 €
Összesen (kerekítve): 1.976.260 €

A négy csallóközi kistérség és Vámosszabadi összesen 17 km kerékpárutat épített:

Csilizközi Kistérség:
Medve–Ekecs–Nagymegyer 3060 m
Dunamagisztrál Kistérség:
Lég–Egyházgelle–Doborgaz 1340 m
Warkun Kistérség:
Nyékvárkony–Egyházkarcsa–Hegyéte 3060 m
Tőkési-ág Kistérség:
Kisudvarnok–Nagyudvarnok–Csallóközkürt–Vásárút–Felsővámos–Nyárasd 8670 m
Vámosszabadi – nem egész 1000 m

A kisudvarnoki faluházban lezajlott konferencia a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül megvalósuló projekt első szakaszát zárta le, mely során összesen 17 km kerékpárút épült a Csallóközben, illetve a szlovák-magyar határ menti Vámosszabadiban. Az RRA Ister dunaszerdahelyi régiófejlesztési ügynökség által kezdeményezett és megírt projekt a Tőkési-ág Kistérség, a Warkun Kistérség, a Csilizközi Kistérség, a Dunamagisztrál Kistérség, valamint Vámosszabadi község együttműködésében valósult meg, és a régió településeinek képviselői részvételével a konferencián bemutatták annak egyes fázisait, folyamatát. Marczell Zoltán, a Tőkési-ág Kistérség elnöke, Kisudvarnok polgármestere kifejtette, hogy az egész projekt 2009-ig nyúlik vissza, amikor is megkezdődött a tervezési, majd területrendezési fázisa. Ez jelentős időbe telt, ugyanis a területek kapcsán, amelyen a ma már elkészült kerékpárutak fekszenek, mintegy 6 ezer tulajdonost kellett megszólítani. Az idei nyári hónapokra azonban elkészült a Kisudvarnok és Nagyudvarnok, majd onnan Csallóközkürtig, tovább Vásárútig, majd Nyárasdig haladó kerékpárútszakasz, illetve az Ekecs és Nagymegyer közti kerékpárút. „A Kisudvarnoktól Nyárasdig tartó bicikliút a projekt első fázisának legösszefüggőbb szakasza. Elsőként a települések közti, külterületen fekvő szakaszokat szerettük volna megvalósítani, mivel közlekedésbiztonsági szempontból ezek a legveszélyesebbek. A beruházás része volt azonban a további települések, így Nyékvárkony, Egyházkarcsa, Hegyéte, Medve, Egyházgelle, Lég és Doborgaz belterületén megépült kerékpárút is¨ – emlékeztetett. Az említett községeken kívül Vámosszabadiban is épült kerékpárút a határon átnyúló projekt részeként. Hozzátette, hogy a projekt következő fázisa szervesen kapcsolódik az elsőhöz. „Ez már egy jóváhagyott tervezetet takar, amelyhez rendelkezésre áll a pénzügyi támogatás is. Napokon belül megkezdődhet a közbeszerzési folyamat, az építkezésnek pedig jövő év június 30-ig kell megvalósulnia¨ – jelentette ki. Elmondta, hogy ebben a szakaszban Csallóközkürt és Nyárasd belterületén épül majd bicikliút, emellett összeépítik a Nagyudvarnok és Hegyéte közti szakaszt, Nagymegyerről pedig Izsap irányába is halad majd. Folytatódik az építkezés Várkonyon, Légen és Doborgazon is. „Két pontban szeretnénk összekötni Szlovákiát és Magyarországot. A Duna ugye fizikai akadályt képez, így a vámosszabadi határátkelő az egyik ilyen pont, míg Doborgaz a másik, ahol egy kerékpáros és gyalogos híd létesülne. Ez jelenleg tervezés alatt áll¨ – fejtette ki.