ÜDVÖZÖLJÜK ÖNT A MEGVALÓSÍTOTT ÖTLETEK NYILVÁNTARTÁSÁBAN

Szabad hozzáférés az információkhoz, törvény 211/2000 Z.z.

Paragrafy súvisiace s informáciami, ktoré môže poskytovať mesto - 211/2000 Z.z. :

Povinné osoby § 2 odsek (3)
Kto má právo na informácie § 3 odsek (1) a (3)
Obmedzenia prístupu k informáciám (§ 8 - 12)
Ochrana obchodného tajomstva § 10 odsek (1) a (2)
Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám § 11 odsek (1) až (3)
Žiadosť o sprístupnenie informácií § 14 odsek (1)
Lehoty na vybavenie žiadosti § 17 odsek (1)
Priestupky § 21a odsek (1) a (2)