VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV

Poslanec mestského zastupiteľstva Veľký Meder MUDr.Vrezgová Alžbeta

Vo funkcii od 12/2010 do 12/2014

Postavenie Mestského zastupiteľstva pri tvorbe a realizácii nápadov.

Všeobecne platné:
- Postavenie a postoje členov Mestského zastupiteľstva (ďalej iba MZ) vo vzťahu k vzniku a realizácii nápadov je veľmi dôležité.

- Jednotlivý členovia Mestského zastupiteľstva prijímajú podnety na nápady od občanov - svojich voličov a ostatných. Tieto spracované nápady predbežne prejednajú s jednotlivými členmi MZ a primátorom mesta. Potom si môžu  nechať schváliť nápad formou poslaneckého návrhu Mestským zastupiteľstvom. Nasleduje realizácia.

- Aj poslanci Mestského zastupiteľstva môžu mať nápady, ktoré zrealizujú

Register nápadov poslanca mestského zastupiteľstva: MUDr. Vrezgová Alžbeta
číslonápadvznik nápadudátum zrealizovaniaregistrátornápad podporil
1Výťah v poliklinike Veľký Meder.20112013poslankyňa MUDr. Vrezgová AlžbetaMesto Veľký Meder
2
3

MUDr. Alžbeta Vrezgová - poslanec MsZ - hodnotenie obdobia Vášho mandátu

1. 15.05.2013 máte prázdny register zrealizovaných nápadov priamo v oblasti cestovného ruchu

2. ako poslanec MsZ Veľký Meder

3. ako občan mesta Veľký Meder

4. ako podnikateľ

5. ste výrazná osobnosť vo verejnom živote mesta

6. možno ste dobrá matka, manželka, občan, podnikateľ

01.10.2014 - jeden veľmi dobrý zrealizovaný nápad zaregistrovaný v registri zrealizovaných nápadov

9. Viete si predstaviť ako Vás vidí dnešný volič?

10. Na túto otázku dostaneme odpoveď 15.11.2014