VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV

Poslanec mestského zastupiteľstva Veľký Meder Ing.Dobis Ildikó

Vo funkcii od 12/2010 do 12/2014

Postavenie Mestského zastupiteľstva pri tvorbe a realizácii nápadov.

Všeobecne platné:
- Postavenie a postoje členov Mestského zastupiteľstva (ďalej iba MZ) vo vzťahu k vzniku a realizácii nápadov je veľmi dôležité.

- Jednotlivý členovia Mestského zastupiteľstva prijímajú podnety na nápady od občanov - svojich voličov a ostatných. Tieto spracované nápady predbežne prejednajú s jednotlivými členmi MZ a primátorom mesta. Potom si môžu  nechať schváliť nápad formou poslaneckého návrhu Mestským zastupiteľstvom. Nasleduje realizácia.

- Aj poslanci Mestského zastupiteľstva môžu mať nápady, ktoré zrealizujú

Register nápadov poslanca mestského zastupiteľstva: Ing. Dobis Ildikó
číslonápadvznik nápadudátum zrealizovaniaregistrátornápad podporil
1
2
3

Ing. Dobis Ildikó - poslanec MsZ - hodnotenie obdobia Vášho mandátu

1. 15.05.2013 máte prázdny register zrealizovaných nápadov

2. ako poslanec MsZ Veľký Meder

3. ako občan mesta Veľký Meder

4. ako predseda nefunkčnej komisie pre rozvoj cestovného ruchu

5. v rokoch 2009 - 2011 ste ako konateľ spoločnosti Termal s.r.o. preinvestovala 8.000 000 € do modernizácie termálneho kúpaliska. Splnila táto investícia predpoklady? (pozri návštevnosť TK). Hovorí sa tomu kríza?

6. ste výrazná osobnosť vo verejnom živote mesta

7. čo tak pri práci ako poslanec MsZ používať:

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy - mesto Veľký Meder

8. čo tak pri práci ako poslanec MsZ poznať:

Etický kódex cestovného ruchu aplikovaný na podmienky V. Mederu

01.10.2014 - máte prázdny register zrealizovaných nápadov

9. Viete si predstaviť ako Vás vidí dnešný volič?

10. Na túto otázku dostaneme odpoveď 15.11.2014