VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV

Voľby 2018 - Veľký Meder

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta.

Zdroj: https://www.velkymeder.sk/sk/samosprava/uradna-tabula

Dňa 26.09.2018 predseda volebnej komisie vo Veľkom Mederi vyhlásil podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v  zneníneskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018, boli zaregistrovaní títo kanditáti:

Zaregistrovaní kanditáti
MenoVek a povolaniePolitická príslušnosť
1.Gergő Holényi,33 r., podnikateľ,, nezávislý kandidát
2.Samuel Lojkovič, JUDr.,64 r., právnik,nezávislý kandidát
3.Koloman Pongrácz, Ing.,40 r., riaditeľ,SMK-MKP
4.Jozef Sziszák,44 r., podnikateľ,nezávislý kandidát
5.Alžbeta Vrezgová, MUDr.,56 r., lekárka,nezávislá kandidátka

Časový priebeh verejných aktivít jednotlivých kandidátov

Zdroj údajov: http://www.velkymeder.sk/sk/mestske-zastupitelstvo-3-sk/uznesenia-sk

Keďže oficiálna web stránka mesta Veľký Meder www.velkymeder.sk obsahuje uznesenia a zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v elektronickej forme len od roku 2007, je dosť ťažké dopátrať sa informácií o verejných aktivitách jednotlivých kandidátov na funkciu PRIMÁTOR MESTA VEĽKÝ MEDER - voľby do samospráv 2018. Prosím jednotlivých kandidátov na funkciu primátora o zaslanie doplňujúcich údajov, pokiaľ by si to želali.

Samuel Lojkovič, JUDr.,
ObdobieFunkcia
1990 - 1994Primátor Mesta Veľký Meder
1994 - 1998Primátor Mesta Veľký Meder
1998 - 2002Primátor Mesta Veľký Meder
2002 - 2006Primátor Mesta Veľký Meder
2006 - do 02/2007Primátor Mesta Veľký Meder
02/2007 - 10/2007Ing. Néveri - štatutárny zástupca mesta Veľký Meder
10/2007Predčasné voľby
10/2007 - 2010Ing. Rudický - primátor Mesta Veľký Meder
2010 - 2014Primátor Mesta Veľký Meder