VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV

Poslanec mestského zastupiteľstva Veľký Meder p.Bobkovič Ivan

Vo funkcii od 12/2010 do 12/2014

Dňa 02.10.2013, ste bol MsZ znovu zvolený za člena dozornej rady TERMÁL s.r.o. na dobu určitú, t.j. od 02.10.2013 do 31.03.2015, to znamená na dobu cca 3 mesiace po komunálnych voľbách v r. 2014 - zaujímavé čo?

Vaše hodnotenie od 12.2010 do 10.2013 ako člena dozornej rady TERMÁL s.r.o.

Máte ho dole

Naše očakávania do 31.03.2015

Máte pripravený program na toto obdobie? Môžte ho predstaviť?

Postavenie Mestského zastupiteľstva pri tvorbe a realizácii nápadov.

Všeobecne platné:
- Postavenie a postoje členov Mestského zastupiteľstva (ďalej iba MZ) vo vzťahu k vzniku a realizácii nápadov je veľmi dôležité.

- Jednotlivý členovia Mestského zastupiteľstva prijímajú podnety na nápady od občanov - svojich voličov a ostatných. Tieto spracované nápady predbežne prejednajú s jednotlivými členmi MZ a primátorom mesta. Potom si môžu  nechať schváliť nápad formou poslaneckého návrhu Mestským zastupiteľstvom. Nasleduje realizácia.

- Aj poslanci Mestského zastupiteľstva môžu mať nápady, ktoré zrealizujú

Register nápadov poslanca mestského zastupiteľstva: Bobkovič Ivan
číslonápadvznik nápadudátum zrealizovaniaregistrátornápad podporil
1
2
3

p. Bobkovič Ivan - poslanec MsZ - hodnotenie obdobia Vášho mandátu

15.05.2013 máte prázdny register zrealizovaných nápadov

1. ako poslanec MsZ Veľký Meder

2. ako člen Dozornej rady Termal s.r.o.

3. ako občan mesta Veľký Meder

4. ako podnikateľ na území mesta Veľký Meder

5. ste nevýrazná osobnosť vo verejnom živote mesta

6. možno ste dobrý otec, manžel, občan, podnikateľ

01.10.2014 - máte prázdny register zrealizovaných nápadov

9. Viete si predstaviť ako Vás vidí dnešný volič?

10. Na túto otázku dostaneme odpoveď 15.11.2014