VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV


Voľby 2014 - Veľký Meder


Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta.


  • Zdroj: http://www.velkymeder.sk/sk/uradna-tabula-3-sk

  • Dňa 26.09.2014 predseda volebnej komisie vo Veľkom Mederi vyhlásil podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, že pre voľby primátora mesta, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014, boli zaregistrovaní títo kanditáti:
Zaregistrovaní kanditáti
 MenoVek a povolanieAdresaPolitická príslušnosť
1.Ildikó Dobis, Ing., 39 r., ekonómka, Lastovičková 20,nezávislá kandidátka
2.Ildikó Laposová, Mgr., 48 r., ekonómka,Fučíkova 36,nezávislá kandidátka
3.Samuel Lojkovič, JUDr.,60 r., právnik,Tichá 61,nezávislý kandidát
4.Alexander Néveri, Ing.,52 r., primátor,Orechová 14,SMK-MKP
5.Norbert Rudický, Mgr.,40 r., právnik,J. Gagarina 37,SMER-SD

Časový priebeh verejných aktivít jednotlivých kandidátov


  • Zdroj údajov: http://www.velkymeder.sk/sk/mestske-zastupitelstvo-3-sk/uznesenia-sk

  • Keďže oficiálna web stránka mesta Veľký Meder www.velkymeder.sk obsahuje uznesenia a zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v elektronickej forme len od roku 2007, je dosť ťažké dopátrať sa informácií o verejných aktivitách jednotlivých kandidátov na funkciu PRIMÁTOR MESTA VEĽKÝ MEDER - voľby do samospráv 2014. Prosím jednotlivých kandidátov na funkciu primátora o zaslanie doplňujúcich údajov, pokiaľ by si to želali.
Ildikó Dóbis, Ing.,
ObdobieFunkcia 
2006 - 2010poslanec MsZ 
2007 - 2011Konateľ Termál s.r.o 
01.08.2011Odvolaná z funkcie konateľ Termál s.r.o. 
2007 - 2010Predseda komisie finančnej a rozpočtovej  
2010 - 2014poslanc MsZ 
2011 - 2014Predseda komisie cestovného ruchu 
Ildikó Laposová, Mgr.,
ObdobieFunkcia 
2007 - 2010komisia finančná a rozpočtová - člen 
2007 - 2010komisia na ochranu verejného záujmu - člen 
2007 - 2010člen Dozornej rady Termál s.r.o. 
Samuel Lojkovič, JUDr.,
ObdobieFunkcia 
1990 - 1994Primátor Mesta Veľký Meder 
1994 - 1998Primátor Mesta Veľký Meder 
1998 - 2002Primátor Mesta Veľký Meder 
2002 - 2006Primátor Mesta Veľký Meder 
2006 - do 02/2007Primátor Mesta Veľký Meder 
02/2007 - 10/2007Ing. Néveri - štatutárny zástupca mesta Veľký Meder 
10/2007Predčasné voľby  
10/2007 - 2010Ing. Rudický - primátor Mesta Veľký Meder 
Alexander Néveri, Ing.,
ObdobieFunkcia 
2006 -2010Poslanec MsZ 
02/2007 - 10/2007Ing. Néveri - štatutárny zástupca mesta Veľký Meder 
2010 - 2014Primátor Mesta Veľký Meder 
Norbert Rudický, Mgr.,
ObdobieFunkcia 
2014OÚ D.Streda Vedúci Odboru Odbor starostlivosti o životné prostredie