VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV


Primátor mesta Veľký Meder - Gergő Holényi

Vo funkcii od 12/2018

primator@velkymeder.sk


  • Postavenie primátora mesta pri realizácii nápadov.

  • Všeobecne platné:
    - Postavenie osoby primátora mesta vo vzťahu k realizácii nápadov na území mesta je veľmi dôležité. Primátor prijíma do istej miery spracované nápady, ktoré po predbežnom prerokovaní so spolupracujúcim Mestským zastupiteľstvom buď vyradí alebo pokračuje v ich realizácii po schválení Mestským zastupiteľstvom až do úspešného konca.

    - Osoba primátora má právo sama predkladať mestskému zastupiteľstvu na schválenie svoje nápady.

Register nápadov primátora mesta Veľký Meder: Gergő Holényi - vo funkcii od 12/2018
číslonápadvznik nápadudátum zrealizovaniaregistrátornápad podporil
1     
2     
3     

Register nápadov primátora mesta Veľký Meder: Gergő Holényi
Prezývka:
Hodnotenie:
1 - súhlasím
2 - nesúhlasím
Váš názor: