VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV


Voľby 2018 - Veľký Meder


Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta.

  • Zdroj: https://www.velkymeder.sk/sk/samosprava/uradna-tabula

  • Dňa 26.09.2018 predseda volebnej komisie vo Veľkom Mederi vyhlásil podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018, boli zaregistrovaní títo kanditáti:
Zaregistrovaní kanditáti
 MenoVek a povolaniePolitická príslušnosť
1.Gergő Holényi,33 r., podnikateľ,, nezávislý kandidát
2.Samuel Lojkovič, JUDr.,64 r., právnik,nezávislý kandidát
3.Koloman Pongrácz, Ing.,40 r., riaditeľ,SMK-MKP
4.Jozef Sziszák,44 r., podnikateľ,nezávislý kandidát
5.Alžbeta Vrezgová, MUDr.,56 r., lekárka,nezávislá kandidátka

Časový priebeh verejných aktivít jednotlivých kandidátov


  • Zdroj údajov: http://www.velkymeder.sk/sk/mestske-zastupitelstvo-3-sk/uznesenia-sk

  • Keďže oficiálna web stránka mesta Veľký Meder www.velkymeder.sk obsahuje uznesenia a zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v elektronickej forme len od roku 2007, je dosť ťažké dopátrať sa informácií o verejných aktivitách jednotlivých kandidátov na funkciu PRIMÁTOR MESTA VEĽKÝ MEDER - voľby do samospráv 2018. Prosím jednotlivých kandidátov na funkciu primátora o zaslanie doplňujúcich údajov, pokiaľ by si to želali.
Samuel Lojkovič, JUDr.,
ObdobieFunkcia 
1990 - 1994Primátor Mesta Veľký Meder 
1994 - 1998Primátor Mesta Veľký Meder 
1998 - 2002Primátor Mesta Veľký Meder 
2002 - 2006Primátor Mesta Veľký Meder 
2006 - do 02/2007Primátor Mesta Veľký Meder 
02/2007 - 10/2007Ing. Néveri - štatutárny zástupca mesta Veľký Meder 
10/2007Predčasné voľby  
10/2007 - 2010Ing. Rudický - primátor Mesta Veľký Meder 
2010 - 2014Primátor Mesta Veľký Meder